МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ на 2019/2020 н.р.

Учнівської організації самоврядування

Харківської загальноосвітньої школи № 78

Забезпечити реалізацію концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.
Сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними рисами характеру, світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.
Організувати роботу з громадської освіти з застосуванням та усвідомленням понять: держава, громадянське суспільство, етнос, рід, народність, нація.
Зробити життя шкільного учнівського колективу багатим і захоплюючим, повноцінним і різноманітним. Створення в ньому комфортного середовища для розвитку особистості.
Сформувати знання правової культури, поваги до законів України, почуття громадської відповідальності.
Розвивати почуття громадської гідності, громадської мужності, громадської діловитості.
Сформувати культуру життєвого самовизначення. Забезпечити духовне становлення особистості учня, створення умов для його самореалізації у різних видах творчої праці, задоволенням його потреб та інтересів.
Формування дбайливого відношення до школи, прагнення зробити її красивою, затишною, зберегти і примножить її традиції.

Положення

про шкільну організацію самоврядування

учнів Харківської Загальноосвітньої школи № 78

Мета існування організації: формування та розвиток самостійностіучнів, прищеплення любові до рідної школи , виховання патріотизму. Шкільна організація виховує учнів в дусі свідомого ставлення до праці та навчання, формує духовну культуру, неприйняття всього стороннього суспільній моралі, сприяє всебічному розвитку особистості, формує активну громадську позицію.

Принципи діяльності організації.

- суспільно –корисний характер;
- самодіяльність та ініціатива учнів;
- демократизація.

Особливості діяльності шкільної організації самоуправління

- співробітництво учнів та вчителів;
- шкільна організація є опорою педагогічного колективу у вихованні учнів;
- об’єднання зусиль учнів та вчителів для рішення проблем в межах районної діяльності, інтересів, історико - культурних традицій;
- соціалізація школярів, залучення їх до керування школою шляхом участі у місцевому самоврядуванні;
- розробка комплексно-цільових програм для практичної діяльності школярів.
Членство шкільної організації:
членом шкільної організації самоврядування є кожний учень ХЗОШ № 78
Закони дитячої організації
Члени організації шкільного самоврядування повинні:
-любити свою Батьківщину;
-любити свою школу, поважати старших, вчителів;
-члени організації повинні старанно вчитися, бути дисциплінованими;
-свідомо та поважно ставитись до праці;
-бути відданими друзями, чуйними товаришами;
-бути чесними та відповідальними, берегти гідність школи
-своїми справами та вчинками підвищувати авторитет організації, завжди діяти, як підказує гідність.

Урочиста обіцянка учня,що вступає до шкільної організації самоврядування

„Я, ... , котрий вступає до шкільної організації самоврядування учнів школи , перед лицем своїх однокласників, вчителів і наставників урочисто обіцяю: прикладати зусилля для оволодіння знаннями, любити свою школу, дотримуватись всіх законів організації, бути порядним, чесним, самокритичним, стати гідним громадянином своєї Батьківщини.”
Структура організації
Структура учнівського самоврядування класу

/Files/images/samovryaduvannya/img264.jpg


Кiлькiсть переглядiв: 516