Задачі ШМО:

вибір змісту освіти, аналіз програмно-методичного і навчально-методичного забезпечення змісту освіти, розвиток предметного змісту кожної освітньої області, освоєння продуктивних педагогічних теорій і технологій , підготовка вчителя до атестації, педагогічний моніторинг, науково-дослідницька та інноваційна робота в освітній області.

Склад ШМО ХЗОШ № 78 у 2018/2019 навчальному році

№ з/п Напрям (назва ШМО) ПІБ керівника ШМО (повністю) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання керівника ШМО Тема (проблема), над якою працює ШМО
1 Початкових класів Чижова Тетяна Василівна «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист» «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес у початковій школі»
2 Англійської мови Крилова Марина Борисівна «спеціаліст вищої категорії» «Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання англійської мови»
3 Української мови та літератури Потапенко Марина Олександрівна «спеціаліст другої категорії» «Національно-патріотичне виховання на уроках української мови та літератури»
4 Російської мови та світової літератури Літовкіна Наталія Віталіївна «спеціаліст вищої категорії» «Формування творчої особистості в умовах сучасного уроку російської мови та літератури»
5 Математики, фізики, інформатики, економіки Курило Ольга Дмитрівна «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист» «Інтерактивні методи роботи на уроках математики, фізики, інформатики, економіки»
6 Біології, хімії Калашникова Тетяна Олександрівна "спеціаліст вищої категорії","старший учитель" Формування критичного мислення на уроках природничого циклу
7 Історії, географії, правознавства Сластьон Людмила Михайлівна «спеціаліст вищої категорії», "учитель методист" «Формування професійної мобільності вчителів історії та географії в умовах сучасної системи освіти»
8 Художньо-естетичного циклу, трудового навчання Постоєнко Тетяна Віталіївна «спеціаліст вищої категорії», "учитель методист" «Особистісно-орієнтований підхід виховання творчої особистості»
9 Фізичної культури, основ здоров'я, Захисту Вітчизни Однорог Дмитро Петрович «спеціаліст першої категорії» «Впровадження в навчально-виховний процес сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій»
10 Класних керівників Забуга Світлана Миколаївна «спеціаліст вищої категорії»,"старший учитель"Створення сприятливо-стимулюючих умов для розвитку життєвих компетенцій школяра

Графік проведення предметних тижнів у 2018/2019

Кiлькiсть переглядiв: 280