Інформація по ХЗОШ № 78

про виконання заходів Програми розвитку і функціонування української мови

у м. Харкові на 2008-2012 роки

№ з/п

Зміст заходу Програми

Термін вико-нання

Термін

проведення заходів у ЗНЗ

Проведені заходи

по ХЗОШ № 78 у 2011/2012 н.р.

1.

Здійснення аналізу функціонування державної мови в освітній сфері, в інших сферах суспільного життя. Приведення навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах у відповідність до вимог законодав -ства про мови

2008-2012

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

Мова навчання у ХЗОШ № 78 українська.

У 2010/2011 н.р. вивченням української мови було охоплено 700 учнів,

у 2011/2012 н.р. – 735 учнів.

2.

Розроблення нових педагогічних технологій з використанням комп'ютерного обладнання та мережі Інтернет

2008-2011

Квітень – травень

2012 року

Розробка дистанційного курсу на тему «Числівник» у рамках конкурсу на кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів

м. Харкова (Кухтіна Т.М.)

3.

Забезпечення проведення міського конкурсу знавців української мови та міських етапів:
- Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика;
- Всеукраїнського конкурсу "Об'єднаймося ж, брати мої!";
- обласного конкурсу-фестивалю сімей - знавців
української мови "Мама, тато і я - українська сім'я"

- інші конкурси (вказати, які саме)

2008-2012

2011/2012 н.р.

Участь учнів школи у конкурсах:

– знавців української мови;

- Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика;

- Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т. Г. Шевченка;

- Всеукраїнській інтерактивній грі «Соняшник»;

- міського конкурсу виразного читання;

- міського конкурсу учнівських робіт «Як би я був...»;

- Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості

4.

Проведення щорічних конкурсів та олімпіад з української мови та літератури серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова

2008-2012

2011/2012 н.р.

· І місце (Арсенова Анастасія, 11-Б клас), ІІІ місце (Величко Аліна, 9-А клас) у районному етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури;

· І місце у районному етапі міського конкурсу знавців української мови(Арсенова Анастасія, 11-Б клас);

· V місце у міському конкурсі знавців української мови (Арсенова Анастасія, 11-Б клас);

· ІІ місце (Степанова Тетяна, 11-А клас), ІІІ місце (Щербініна Єлизавета, 8-А клас) у районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

· ІІ місце у районному етапі обласного конкурсу риторики (Ліхачова Наталія, 11-Б клас);

· ІІІ місце у ІХ міському конкурсі виразного читання «Як много важить слово» (Мамедова Елеонора, 11-Б клас);

· IV місце у районному етапі VІ міського турніру юних журналістів для учнів 9-11 класів.

5.

Проведення конкурсу серед учнівської молоді «Мій родовід»

2009-2012

Лютий

2012 року

Участь у районному етапі міського конкурсу учнівських творів «Мій родовід» (Максименко О.)

6.

Координація співпраці загальноосвітніх навчальних закладів із просвітницькими
організаціями з питань широкого застосування
державної мови у сфері освіти, надання їм методичної допомоги

2008-2012

2011/2012 н.р.

Укладені договори з ВНЗ про проведення педагогічної практики студентів на базі ХЗОШ № 78:

  • ХНПУ ім.Г.С.Сковороди;
  • Харківська гуманітарно-педагогічна академія;
  • ХНУ ім.В.Н.Каразіна
7.

Аналіз стану забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, нормативною, методичною та додатковою літературою, надрукованою українською мовою

2008-2012

2011/2012 н.р.

Навчальний заклад укомплектований навчальними підручниками з української мови та літератури, організована передплата на фахові журнали

8.

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій з питань реалізації культурно-мовних прав громадян відповідно до європейських стандартів прав людини

2009-2012

Вересень

2011 року

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «І. Франко — європейський геній та національний мислитель» (Потапенко М.О.).

9.

Забезпечення функціонування постійно діючого семінару "Удосконалення майстерності володіння українською мовою" для вчителів - предметників 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

2008-2012

Жовтень

2011 року, січень

2012 року

Кухтіна Т.М. була учасницею постійно діючого районного семінару «Підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти»

10.

Організація спецкурсів для підвищення мовної культури учнів 10-11-х класів

2008-2012

2011/2012 н.р.

- Український мовленнєвий етикет (8-Б, 9-В);

- Стилістика сучасної української мови (11-Б).

11.

Організація та проведення виставок-ярмарків педагогічних ідей

2008-2012

Січень – березень

2012 року

Участь учителів школи у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій 2012 року (шкільний, районний етапи)

12.

Проведення науково-практичних конференцій з проблем викладання української мови у профільних классах загальноосвітніх навчальних закладів

2009-2012

13.

Проведення урочистого святкування Дня української писемності та мови

2008-2012

Листопад 2011 року

- Агітаційний виступ «Розквітай же, рідне слово» (11-Б клас);

- оформлення книжкової виставки у бібліотеці «Рідне слово» (7-11-і класи);

- написання тренувальних диктантів про рідне слово;

- конкурс знавців приказок та прислів'їв про мову (5-6-і класи);

- виставка словників, довідників.

14.

Проведення днів українського кіно

2009-2012

2011/2012 н.р.

Перегляд кінофільмів на твори Т. Г. Шевченка, І.Я. Франка, художніх фільмів з програмного матеріалу.

Основные мероприятия по ХООШ № 78

по выполнению городской Программы развития и функционирования русского языка на 2008- 2012 годы

№ п/п

Содержание мероприятия Программы

Срок выполнения

Проведение мероприятий

по ХООШ № 78 в 2011/2012 уч.г.

1.

Исследование и мониторинг на городском уровне:

− состояния культурно-языковой среды в средствах массовой информации, сети Интернет и учебных заведениях всех уровней города Харькова;

− влияния средств массовой информации на формирование мнения русскоязычной среды;

− комплектования в школах и библиотеках города литературы и пособий на русском языке;

− развития международного сотрудничества и обмен опытом в преподавании русского языка, в использовании русского языка как средства международного и межнационального общения;

− использования русского языка в правоохранительной, судебной, коммунальной и других сферах деятельности в городе Харькове.

Постоянно,

2008-2012 гг.

Подписка на научно-методический журнал «Русский язык и литература в школах Украины»

2.

Торжественное празднование дат:

– День российско-украинского единения - годовщина Переяславской Рады;

– День славянской письменности и культуры;

– День рождения А.С. Пушкина;

– проведение фестиваля «Великое русское слово»;

– День родного языка.

Ежегодно.

Май 2012

Февраль 2012

Январь 2012

Февраль 2012

Февраль 2012

Февраль 2012

-Воспитательный час «Вспомним Кирилла и Мефодия»;

- урок –путешествие в прошлое «Поднимаем завесу веков»;

- проведение предметной недели «Поэты Харьковщины».

- Открытый урок «Нравственно-философские проблемы в повести А.С Пушкина «Станционный смотритель»;

- Турнир «Самый умный» (по произведениям А.С.Пушкина).

Творческий конкурс «Великое русское слово» (в рамках предметной недели).

Викторина «Интересная фразеология» (в рамках предметной недели).

3.

Проведение ученических и педагогических научных конференций, конкурсов по проблемам изучения русского языка и литературы, а также истории.

2008-2012гг.

Ноябрь 2011

В 2011/2012 учебном году методичное объединение учителей русского языка и мировой литературы работало над проблемой «Развитие умений пользоваться русским языком как средством общения и познания».

Участие учителей русского языка в районном семинаре по проблемам изучения русского языка.

4.

Способствовать повышению квалификации учителей русского языка в городе Харькове, в городах Белгороде, Воронеже, Курске, Москве, Санкт-Петербурге.

2008-2012гг.

Повышение квалификации на курсах в ХАНО и путем самообразования.

5.

Проведение ежегодных конкурсов и олимпиад по русскому языку, культуре, истории среди учащихся общеобразовательных учебных заведений г. Харькова.

2008-2012гг.

Ноябрь 2011

Февраль 2012

· I место в районном этапе городского конкурса знатоков русского языка (Арсенова Анастасия, 11-Б класс);

· I место (Степанова Татьяна, 11-Б класс), II место (Кудым Мария 10-А класс), II место (Никитина Анна, 9-Б класс) в районном этапе Всеукраинских предметных олимпиад по мировой литературе;

· Участие в городском конкурсе ученических работ «Харьков 2030: погляд у майбутнє» (Таран Олеся, Степанова Татьяна, Мамедова Элеонора, 11-Б класс)

6.

Проведение конкурсов среди учащейся молодежи «Моя родословная».

2009-2012гг.

Участие в районном этапе городского конкурса ученических сочинений «Моя родословная» (Кудым Мария, 10-А класс)

Кiлькiсть переглядiв: 179